Giới thiệu

Công nghệ AR (Augmented Reality – Thực tế Tăng cường) được hiểu là công nghệ thực tế ảo tăng cường được nhà sản xuất phát triển dựa trên công nghệ VR. Thực tế tăng cường tập trung vào việc kết hợp giữa thế giới thật với thông tin ảo, không phải tách người dùng ra một không gian riêng như thực tế ảo. Nó có thể hỗ trợ tương tác với nội dung ảo ngay trong đời thật như chạm, có thể phủ một lớp hình ảnh lên trên ảnh thật.

Trong tương lai, thực tế tăng cường có thể được ứng dụng trong đời sống nhiều hơn. Dễ dàng nhận thấy, Pokemon Go đã cho thấy tiềm năng phát triển game thực tế tăng cường lớn đến như thế nào. Tuy nhiên, không chỉ game, công nghệ này còn được ứng dụng vào những thứ hữu ích khác như xem trước màu sơn cho chiếc xe mình định mua, bố trí màu sơn cho ngôi nhà, ướm trước áo quần định mua mà không cần phải mặc…

ar

SkyAR

SkyAR là một dự án áp dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những video AR. Cụ thể dự án sử dụng phương pháp vision-based (dựa trên thị giác) để thay thế và hài hòa ảnh nền bầu trời trong video, nó có thể lấy nền bầu trời từ một ảnh hay một video khác để thay thế vào nền bầu trời trong video cần thay một cách chân thực và ấn tượng. Khác với các phương pháp chỉnh sửa trước đây, dự án sử dụng phương pháp dựa trên thị giác nên sẽ không cần bất kỳ yêu cầu nào với các thiết bị quay video. Phương pháp này chạy trong thời gian thực và không cần có sự can thiệp của người dùng.

skyar

Bạn có thể xem toàn bộ hướng dẫn tại đây

Demo

Dưới đây là video Etrain tạo ra từ SkyAR